0

Het Leonardo College biedt aan

1ste graad

1A

Klassieke ambitie of Moderne ambitie in het eerste jaar van de A-stroom?

De lagere school zit erop. Wat nu?

Download: Brochure vernieuwde 1ste graad

Je hebt al een mooi parcours afgelegd in de lagere school en vanaf nu ga je nog gerichter verder bouwen aan je toekomst. De komende jaren leg je – samen met je medeleerlingen en leerkrachten – de basis voor je verdere loopbaan. Waar ben jij goed in? Wat zijn jouw ambities? En welke richting sluit daar het best bij aan?

Onze leerlingen krijgen een ruime algemene vorming en leren vooral  studeren en kiezen. We doen dit vanuit onze eigen focus op ambitie om ervoor te zorgen dat de leerlingen na 2 schooljaren klaar zijn voor de 2de graad.

In het eerste jaar A kun je gaan voor Klassieke ambitie, voor Moderne ambitie of voor de Groeigerichte ambitie.

In de eerste optie ligt er een extra accent op Latijn. Als je in het tweede jaar wil kiezen voor Latijn, moet je zeker deze optie nemen in het eerste jaar. Ontdek wat Klassieke ambitie betekent in dit kort overzicht:

De tweede keuze is Moderne ambitie. Hier is er vooral extra Frans, Wiskunde en Nederlands.  Ontdek het in dit kort overzicht:

De derde keuze is Groeigerichte ambitie. In deze optie krijgen leerlingen extra tijd om de basis te verwerken. Hier wordt tijdens een extra uur Frans, Nederlands en wiskunde ingezet op de basisleerstof. Op die manier worden deze leerlingen voorbereid om vlot door te stromen naar de basisopties in het tweede jaar. Deze lesuren worden aangevuld met 2 lesuren verkenning per week.

Binnen de drie pakketten zijn er modules voorzien om de basisopties in het tweede jaar te verkennen. Dat gebeurt in modules die via een doorschuifsysteem worden gegeven. Extra differentiatie realiseren wij via ‘ambitie op maat’. We roosteren klassen samen in voor bepaalde vakken (bv. wiskunde, Frans) voor 1 lesuur per week en op die manier maken wij niveaugroepen. Dat zal ook gebeuren voor vakken in de basisvorming.

Da Vinci project
We gaan nog een stap verder in het differentiëren op maat. Cognitief sterk presterende leerlingen die diepgaande vragen stellen, blijk geven van een scherp inzicht, verrassende redeneringen kunnen opbouwen, razendsnel verbanden leggen, sterk gemotiveerd zijn om een extra uitdaging aan te gaan, … kunnen deelnemen aan de Da Vinci Groep. Op wekelijkse basis krijgen zij uitdagende projecten aangeboden, georganiseerd binnen het normale lessenrooster.

2A

In het tweede jaar is er keuze uit 5 basisopties op basis van je interesses en je basisvaardigheden.

 • Klassieke Talen
 • STEM Wetenschappen
 • Economie en Organisatie
 • Moderne Talen Wetenschappen
 • STEM Techieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek ze allemaal hieronder in de filmpjes. Klik op het filmpje van jouw keuze.

Klassieke Talen Moderne talen en wetenschappen
STEM wetenschappen Economie en organisatie
STEM technieken

 

In het tweede jaar B is er de keuze uit de volgende basisopties:

 • STEM Technieken
 • Maatschappij en welzijn

Indien u nog verdere informatie wenst, kan u altijd ons secretariaat contacteren of de algemeen directeur, dhr. Nico Van den Borre, of zijn collega’s campusdirecteurs Lars Bronselaer of Joost Delcourt of adjunct-directeur 1ste graad, Anneleen Gyselinck.

Doelstellingen van de 1ste graad

Wat onwennig om nu al na te denken over je toekomst en je ambities? Geen nood, de 1ste graad vervult vooral een brugfunctie. We helpen jou stap voor stap jezelf te ontdekken en je talenten te ontwikkelen.

Dit mag je verwachten in de 1ste graad:

 • je leert leren in een stimulerende omgeving met gevarieerde werkvormen
 • je krijgt een verscheidenheid aan vakken en vakleraren
 • we begeleiden je optimaal in je groei van kind naar puber
 • we bieden je de nodige structuur en houvast met duidelijke afspraken
 • je kan je sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin ontwikkelen
 • je leert wat gezond leven betekent
 • je leert ieders eigenheid te respecteren

Wat zijn je keuzemogelijkheden?

In het 1ste leerjaar A mag je kiezen uit:

 • Klassieke Ambitie: accent op Latijn
 • Moderne Ambitie: accent op wiskunde, Frans, Nederlands

In het 2de leerjaar A mag je kiezen uit:

 • Klassieke Talen
 • STEM Wetenschappen
 • Economie en Organisatie
 • Moderne Talen Wetenschappen
 • STEM Techieken

Wil je vanaf de 2de graad doorstromen naar het BSO?

Dan kan je het 1ste leerjaar B volgen.

A-STROOM 1ste en 2de jaar

Wat leer je bij ons?

Onze leerkrachten helpen je omgaan met nieuwe afspraken en regels. Bovendien leren ze je hoe je het best kan studeren. Geen overbodige luxe met de verscheidenheid aan vakken en vakleraren. Je leert ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces. Je moet zelf keihard aan de slag. We zullen je daar natuurlijk bij helpen met veel aandacht voor onthaal, zorg, remediëring, verdieping en uitbreiding. Samen met de leerkrachten leer je leren, kiezen en leven!

Kies voor meer. Stap in ons Leonardo-traject!

Het Leonardo-traject is er speciaal voor jongeren die nog een stapje verder willen gaan. Wil je meer doen met taal, wetenschap, economie, wiskunde, muziek of sport? Stijg uit boven jezelf en ga de uitdaging aan. Doe mee aan de olympiades voor wiskunde en wetenschappen. Misschien reis je dan naar het buitenland voor een internationaal congres, zoals enkele van onze leerlingen al mochten meemaken.

Belangstelling voor Klassieke Talen

Kiezen voor Latijn betekent meteen een extra uitdaging. Misschien heb je daar nood aan na zes jaar lager onderwijs. Leerlingen voor wie het iets meer mag zijn en graag met taal bezig zijn.

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik heb interesse voor taal, Latijn en andere culturen.
 • Ik hou van verhalen
 • Ik heb interesse in geschiedenis en antieke cultuur.
 • Ik werk nauwkeurig.
 • Ik studeer dagelijks voor school.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil mij keihard inzetten.
 • Ik wil logisch leren denken.
 • Ik wil gestructureerd werken.
 • Ik wil de basis leggen voor de studie van andere talen.

Latijn studeren is leuk. Je wordt meegezogen in spannende verhalen en je ontdekt dat vele woorden van het Latijn zijn afgeleid. Ga je op reis naar Rome of een andere stad met Romeinse bezienswaardigheden, dan kun jij opschriften vertalen. Een reis naar Rome is zoveel leuker als je Latijn gestudeerd hebt. Op het Forum Romanum komen de gebouwen tot leven en tijdens een rondgang in het Colosseum voel je de spanning van de gladiatoren in je aderen. Latijn zit vol liefde, liefde voor literatuur en cultuur in brede zin en vanuit een unieke, boeiende en vernieuwende invalshoek!

Wat is de volgende stap? Alle richtingen in de 2de graad zijn mogelijk.

Belangstelling voor moderne talen en wetenschappen

Kiezen voor moderne talen en wetenschappen betekent kiezen voor een brede algemene vorming die alle opties open laat. Je kiest voor extra wiskunde, Frans en Nederlands.

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik wil graag hard werken
 • Ik beschik over een goede studie-inzet.
 • Ik heb een ruime interesse voor wetenschappen en talen.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil logisch leren denken, o.m. via de lessen wiskunde.
 • Ik wil mijn taalvaardigheid aanscherpen.
 • Ik wil nauwkeurig werken.

Wat is de volgende stap? Alle richtingen in de 2de graad zijn mogelijk, behalve Latijn.

Belangstelling voor economie en organisatie

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik beschik over een goede studie-inzet.
 • Ik hou van ondernemen en organiseren.
 • Ik heb interesse voor taal en economie.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil het dagelijkse economische leven verkennen.
 • Ik wil gestructureerd en nauwgezet werken.
 • Ik wil kennismaken met de basisprincipes van de economie.

Wat is de volgende stap?

Een economische richting.

Andere richtingen (behalve Latijn) zijn ook mogelijk.

Belangstelling voor STEM wetenschappen

Kiezen voor STEM betekent dat je een sterke leerling bent met een uitgesproken profiel voor STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Je bent onderzoekend, creatief en analytisch van aard  en je hebt een ruime interesse in wetenschap en technologie.

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik hou van wetenschappelijk werk.
 • Ik wissel graag theorie af met praktijk.
 • Ik ben sterk geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen.
 • Ik werk graag in een labo.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil onderzoeksmatig bezig zijn.
 • Ik wil graag proefjes doen.
 • Ik wil kennismaken met een breed spectrum aan wetenschappelijke disciplines: biologie, fysica, chemie, wiskunde.
 • Ik wil graag de theorie kunnen toepassen.

Wat is de volgende stap?

Theoretisch-praktische richtingen, bv. techniek-wetenschappen.

Andere richtingen (behalve Latijn) zijn ook mogelijk.

Belangstelling voor STEM technieken

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik wissel graag theorie af met praktijk.
 • Ik ben technisch vaardig.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil met verschillende soorten gereedschap werken.
 • Ik wil kennismaken met een breed spectrum aan technische onderwerpen over bouw, elektriciteit, grafische vormgeving, hout en mechanica.

Wat is de volgende stap?

Theoretisch-technische richtingen.

Andere richtingen (behalve Latijn) zijn ook mogelijk.

B-stroom 2B

Maatschappij en Welzijn

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben handig en creatief en maak graag nieuwe dingen.
 • Ik kook héél graag en proef graag van lekkere gerechtjes.
 • Ik heb zin voor orde en nauwkeurigheid.
 • Ik experimenteer graag en leer graag door te doen.
 • Ik ben behulpzaam en wil andere mensen helpen.
 • Ik ben nieuwsgierig.
 • Ik heb interesse voor persoonlijke lichaamszorg en lifestyle.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil me verdiepen in de volgende interessegebieden:
  • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden
  • lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode
  • voeding: bereiding van lekkere, gezonde maaltijden en kennis en toepassing van perfecte tafelmanieren
 • Ik oefen communicatieve vaardigheden.
 • In de toekomst zie ik mezelf in een sociaal, maatschappelijk beroep.

Wat is de volgende stap?

Tweede graad BSO

STEM Technieken

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik hou ervan materialen te bewerken en verwerken.
 • Ik heb interesse voor techniek.
 • Ik leer graag door te doen.
 • Ik heb zin voor orde en nauwkeurigheid.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil werktuigen en apparaten bedienen.
 • Ik wil plannen kunnen lezen, materialen kiezen, oplossingen uitwerken.
 • Ik wil fier zijn op de nauwkeurige werkstukken die ik aflever.
 • Ik wil mijn sociale vaardigheden en mijn creativiteit verder ontwikkelen.

Wat is de volgende stap?

BSO

Leonardo College

Welkom op onze innoverende school, waar leerlingen zich gelukkig voelen en hun talenten volop kunnen ontwikkelen, dankzij aandacht voor diversiteit en aangepaste zorg.

Afbeeldingen