Leonardo College stelt voor

Een dag op het college

Lestijden

Voormiddag: begin: 8.25 uur; einde: 12 uur
Namiddag: begin: 12.50 uur; einde: 15.30 uur of 16.20 uur

Op woensdag van 8.25 uur tot 12 uur of tot 12.50 uur

Het lesrooster kan verschillend zijn per klas. Zeker in de 3de graad zijn er vaak lessen tot 16.20 uur.

Wij verwachten van elke leerling om binnen deze uren beschikbaar te zijn en aanwezig te kunnen zijn op school. Omwille van vervoer kunnen leerlingen geen (delen van) lessen missen.

Openingsuren

De school is toegankelijk vanaf 7.30 uur.
Leerlingen die het wensen kunnen in de avondstudie blijven:

  • Nieuwstraat: tot 16.20 uur
  • Middenstraat: tot 17 uur.

Aanwezigheid

Stiptheid en aanwezigheid vinden wij zeer belangrijk. Het is de basis voor een goed uitgebalanceerd en vlot verloop van de lessen. Iedereen is elke dag op tijd op school. Bij ziekte moet de school verwittigd worden voor 8 uur.

Lessen kunnen gepland worden tussen 8.25 uur en 16.20 uur. Binnen dat rooster moet elke leerling kunnen aanwezig zijn om als regelmatige leerling te worden beschouwd.

Afwezigheid bij examens moet worden gestaafd met een doktersattest.

Veelvuldig te laat komen beschouwen als een problematische afwezigheid.

Middageten

‘s Middags kunnen de leerlingen eten in onze beide refters.

Leerlingen verlaten nooit de school zonder schriftelijke toestemming van de ouders.

De school mag ’s middags alleen verlaten worden om thuis of bij familie te eten. Wij willen vermijden dat leerlingen ’s middags op straat lopen en daarom bepaalt ons schoolreglement dat de middagpas alleen dient om thuis te gaan eten. Bij vaststelling van misbruik wordt de middagpas tijdelijk of definitief ingetrokken.