0

Leonardo College biedt aan

3e graad

Stilaan wordt het tijd om uit te kijken naar wat er na het Leonardo College komt. Velen van jullie zullen de stap zetten naar het hoger onderwijs. Daar is de keuze nog veel uitgebreider dan op onze school. Misschien kies jij in de derde graad een richting die nog alle opties open laat. Misschien wist je al vrij vroeg wat je wou, en ben je al een specifieke richting ingeslagen.

De derde graad bouwt verder op de keuzes die je gemaakt hebt in de tweede graad. We hebben bij elke studierichting een lijst opgenomen van de meest voorkomende studies die onze oud-leerlingen na hun Leonardo College-loopbaan hebben aangevat. Het geeft een idee van de uitstroommogelijkheden die elke richting biedt. En om je ambities helemaal scherp te stellen, hebben we bij elke studierichting ook nog eens de vereiste interesses en attitudes vermeld.

Klik op het ‘+’-teken bij de keuzemogelijkheden.

Doelstellingen van de 3de graad

De derde graad is in hoofdzaak een voorbereiding op voort-gezet onderwijs. Het is tegelijk een belangrijke stap in je persoon-lijkheidsontwikkeling. Op zowel ‘studietechnisch’ als persoonlijk vlak krijg je van je leerkrachten maximale ondersteuning.

Dit mag je verwachten in de 3de graad:

 • je leert grotere hoeveelheden leerstof verwerken
 • je leert zelfstandig informatie verwerven
 • je leert informatie kritisch en creatief verwerken
 • je ontwikkelt verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid en sociale interesse
 • je werkt aan een diepere, ruimere zelfvorming
 • je bouwt je lichamelijke ontwikkeling verder uit
 • je vormt je eigen persoonlijkheid

Wat zijn je keuzemogelijkheden voor de 3de graad?

ASO

Latijn Moderne Talen
Economie Wiskunde
Wetenschappen Humane wetenschappen

TSO

Techniek Wetenschappen

BSO

Kies voor meer. Stap in ons Leonardo-traject!

Het Leonardo-traject is er speciaal voor jongeren die nog een stapje verder willen gaan. Wil je meer doen met taal, wetenschap, economie, wiskunde, muziek of sport?
Stijg uit boven jezelf en ga het contract aan, zodat je op het einde van je IKSO-loopbaan jouw Leonardo-diploma mag ontvangen.

Wat zijn de mogelijkheden na de 2e graad

Tweede graad

Derde graad

Economie (4u wiskunde)

Economie-Moderne Talen

Humane Wetenschappen

Moderne Talen-Wetenschappen

Techniek-Wetenschappen

Economie (5u wiskunde)

Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde

Humane Wetenschappen

Wetenschappen-Wiskunde

Moderne Talen-Wetenschappen

Techniek-Wetenschappen

Latijn (4u wiskunde)

Economie-Moderne Talen

Latijn-Moderne Talen

Humane Wetenschappen

Moderne Talen-Wetenschappen

Techniek-Wetenschappen

Latijn (5u wiskunde)

Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde

Latijn-Wiskunde

Latijn-Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Wetenschappen-Wiskunde

Techniek-Wetenschappen

Latijn-Moderne Talen

Economie-Moderne Talen

Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde

Humane Wetenschappen

Wetenschappen

Moderne Talen-Wetenschappen

Wetenschappen-Wiskunde

Techniek-Wetenschappen

Techniek-Wetenschappen

Techniek-Wetenschappen

Verzorging-Voeding

Organisatiehulp

ASO - Belangstelling voor Wiskunde 6u

Eigen aan deze component:

 • 3 uur wetenschappen
 • 6 uur wiskunde

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik heb tot nu toe goede tot zeer goede resultaten behaald voor wiskunde.
 • Ik ben graag bezig met wiskunde en houd ervan om problemen op te lossen met logisch redeneren.
 • Ik zie er niet tegenop om me iedere dag op school en thuis in te zetten voor wiskunde.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil een goede wiskundekennis en vaardigheden ontwikkelen, nodig voor latere hogere studies in een wetenschappelijke of economische studierichting.
 • Ik wil later uitdagingen aangaan die ik met mijn wiskundige ingesteldheid de baas kan.

ASO - Belangstelling voor Wiskunde 8u

Eigen aan deze component:

 • 3 uur wetenschappen
 • 8 uur wiskunde

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik heb een basisvorming van 5 lestijden per week, een behoorlijk resultaat, een goede aanleg en bijzondere belangstelling voor wiskunde.
 • Ik bezit een groot doorzettingsvermogen, een uitgesproken motivatie en een gezonde dosis werklust.
 • Ik ben een enthousiaste leerling met liefde voor wiskunde.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil verder schaven aan mijn probleemoplossende attitude.
 • Ik wil de basis leggen voor een vervolgstudie wiskunde en wetenschappen.
 • Ik wil mijn logisch denken en redeneren aanscherpen en inzicht verwerven.

ASO - Belangstelling voor Wetenschappen

Eigen aan deze component:

 • 2 uur aardrijkskunde in het 5de jaar
 • 2 uur biologie in het 6de jaar
 • 2 uur chemie
 • 2 uur fysica
 • 4 uur wiskunde

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben op zoek naar antwoorden op wetenschappelijke vragen.
 • Ik ben geboeid door de exacte wetenschappen.
 • Ik heb een stevige basiskennis wiskunde.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil nog meer inzicht verwerven in wetenschappen.
 • Ik wil de leerstof fysica, chemie en biologie verder uitdiepen.
 • Ik wil die theorie toepassen in de praktijk.

ASO - Belangstelling voor Economie

Eigen aan deze component:

4 uur economie

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben geïnteresseerd in maatschappij en economie.
 • Ik wil antwoorden op de meest uiteenlopende ‘waarom-vragen’.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil me verdiepen in zowel de algemene economie als bedrijfswetenschappen.
 • Ik wil zowel mijn eigen ‘economisch gedrag’ (micro) als het wereldgebeuren (macro) beter begrijpen.
 • Ik wil mijn ICT-vaardigheden verder ontwikkelen.

ASO - Belangstelling voor Latijn

Eigen aan deze component:

4 uur Latijn

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik heb interesse voor alle facetten van de antieke cultuur en vooral voor literatuur.
 • Ik ben een gemotiveerde leerling met een behoorlijke kennis van de Latijnse woordenschat en grammatica.
 • Ik kan een tekst analytisch en kritisch benaderen.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil een antwoord op de vraag: ‘Wat na de val van Troje?’ en wil meer te weten komen over de keizerlijke intriges en maatschappelijke organisatiestructuren.
 • Ik wil de kunst van het overtuigen beter begrijpen en de principes ervan leren toepassen.
 • Ik wil kennis maken met Romeins recht en de antieke filosofie en ontdekken wat we daaruit vandaag kunnen leren.
 • Ik wil me verdiepen in romantische en prikkelende poëzie.

ASO - Belangstelling voor Moderne Talen

Eigen aan deze component:

 • 4 uur Frans
 • 3 uur Engels
 • 2 uur Duits in het 5de jaar en 3 uur in het 6de jaar

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben graag met talen bezig bent (ook buiten de lessen).
 • Ik ben ervan overtuigd dat talenkennis een enorme troef is in onze maatschappij en ik wil daar gebruik van maken.
 • Ik ben geïnteresseerd in de landen en culturen waar de verschillende talen als moedertaal worden gesproken.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil Frans, Engels en Duits heel goed onder de knie krijgen.
 • Ik wil die moderne talen in hun eigen context leren kennen d.m.v. uitstappen, literatuur, cultuur …

ASO - Belangstelling voor Humane Wetenschappen

Eigen aan deze component:

 • 3 uur cultuurwetenschappen
 • 3 uur gedragswetenschappen
 • 2 uur extra seminarie (4 uur seminarie in totaal)

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben sociaal geëngageerd en ga graag met andere mensen om.
 • De maatschappij boeit mij.
 • Ik ben gemotiveerd om mij in te zetten voor en samen met anderen.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil de verschillende aspecten van de mens en samenleving bestuderen, observeren en beschrijven.
 • Ik wil kennismaken met psychologie, sociologie …
 • Ik wil me tegelijk verdiepen in verschillende cultuur-componenten als kunst, economie, recht, media en politiek.
 • Ik wil een brede, maatschappijgerichte kijk op de wereld ontwikkelen.

De seminaries

Naast de algemeen vormende vakken en vakken die verband houden met de component die je hebt gekozen, besteed je elke week ook 2 uur (4 uur voor Humane Wetenschappen) aan ‘seminaries’. Dat zijn projecten die je zelf kan kiezen en waarbij je klas-overschrijdende werkgroepen vormt met medeleerlingen die dezelfde interesses delen.

Voordelen van deze nieuwe onderwijsvorm:

 • je leert zelf kennis verwerven (Begeleid Zelfstandig Leren)
 • je scherpt je onderzoekscompetenties aan
 • je leert vakoverschrijdend werken
 • je leert zelf complexe problemen oplossen
 • je neemt je leerproces in eigen handen
 • je leert in teamverband werken
 • je geniet van een intensieve ondersteuning door de leerkracht
 • je krijgt een evaluatie die afgestemd wordt op het onderwijsleerproces

Mogelijke projecten:

 • Communicatie
 • Italiaans
 • Expressie
 • ICT
 • Minionderneming
 • Pop & rock
 • STEM
 • psychologie
 • sport
 • Of uitbreiding wiskunde:
 • 6 uur (i.p.v. 4 uur)
 • 8 uur (i.p.v. 6 uur)

Een greep uit de richtingen die onze oud-leerlingen volgen in het hoger onderwijs vanuit het ASO

Economie-Moderne Talen

Bedrijfsmanagement / Office management / Sociaal werk / Leerkracht secundair onderwijs / Leerkracht lager onderwijs / Communicatiemanagement

Economie-Wiskunde

Handelswetenschappen / Bedrijfsmanagement / Leerkracht secundair onderwijs / Leerkracht lager onderwijs / Toegepaste informatica / Toegepaste economische wetenschappen

Humane Wetenschappen

Psychologie / Leerkracht secundair onderwijs / Sociaal werk / Orthopedagogie / Leerkracht lager onderwijs / Pedagogische wetenschappen

Latijn-Moderne Talen

Psychologie / Vertalen / Office management / Geschiedenis / Leerkracht secundair onderwijs / Criminologische wetenschappen

Latijn-Wetenschappen

Geneesmiddelenontwikkeling / Psychologie / Rechten / Taal- en letterkunde / Geschiedenis / Geneeskunde

Latijn-Wiskunde

Industriële wetenschappen / Rechten /
Geneeskunde / Taal- en letterkunde /
Biomedische wetenschappen / Ingenieurswetenschappen

Moderne Talen-Wetenschappen

Leerkracht lager onderwijs / Leerkracht secundair onderwijs / Office management / Toegepaste taalkunde / Vertalen / Industriële wetenschappen

Wetenschappen-Wiskunde

Industriële wetenschappen / Ingenieurswetenschappen / Leerkracht secundair onderwijs / Bio-ingenieurswetenschappen / Geneeskunde / Handelswetenschappen

Oud-leerlingen geslaagd in 1ste jaar hoger onderwijs

= 60%geslaagd

TSO - Belangstelling voor Techniek-Wetenschappen

Eigen aan deze component:

TSO: wetenschappen en wiskunde

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben een handige leerling.
 • Ik heb een grote interesse voor wetenschappen en wiskunde.
 • Ik ben op zoek naar antwoorden op wetenschappelijke vragen.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil in mijn verdere carrière de klemtoon leggen op wetenschappen en wiskunde.
 • De theorie van biologie, chemie en fysica wil ik toepassen in een laboratorium met een kleine klasgroep.

Wat is de volgende stap?

Je kan na TW perfect hoger onderwijs volgen, bv.: Industriële weten-schappen, Toegepaste informatica, Bio-medische laboratorium-technieken, Chemie, Leerkracht lager onderwijs, Verpleegkunde.

BSO - Belangstelling voor Organisatiehulp

Eigen aan deze component: BSO

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben vaak achter de schermen te vinden om alles in goede banen te leiden als er iets te doen valt.
 • Ik wil elke taak goed uitvoeren en kan dat alleen.
 • Ik werk graag in teamverband.
 • Ik ben vriendelijk, dienstbaar, tactvol en betrouwbaar.
 • Ik kan ordelijk, stipt en nauwkeurig werken: daaruit blijkt mijn organisatietalent.
 • Ik wil mijn toekomstmogelijkheden zo breed mogelijk houden.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil een studierichting die zowel productgericht als mensgericht is met maximale kansen op tewerkstelling.
 • Ik wil voorbereid zijn op de actuele opleidingsverwachtingen van de bedrijven/instellingen.
 • Ik wil mijn sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
 • Ik wil later graag werken in een voedingsdienst, logistieke dienst of technische dienst.

Wat is de volgende stap?

 • Je kan direct aan de slag op de arbeidsmarkt als verkoopster, huishoudhulp, …
 • Je kan een 7de specialisatiejaar aanvatten.
ASO

EMT

EW

HW

LMT

LWE

LWI

MTWE

WW

 

5de j.

6de j.

5de j.

6de j.

5de j.

6de j.

5de j.

6de j.

5de j.

6de j.

5de j.

6de j.

5de j.

6de j.

5de j.

6de j.

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Esthetica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

Engels

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

Frans

4

4

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

4

4

3

3

Natuurwetenschappen

2

2

2

2

2

2

Wiskunde

3

3

6

6

3

3

3

3

4

4

6

6

4

4

6

6

Economie

4

4

4

4

Cultuurwetenschappen

3

3

Gedragswetenschappen

3

3

Latijn

4

4

4

4

4

4

Duits

2

3

2

3

2

3

Biologie

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

Chemie

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

Fysica

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

Labo

1

1

Seminarie

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Totaal

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

32

32

33

33

32

32

TSO

Techniek Wetenschappen

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING
Godsdienst

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

FUNDAMENTEEL GEDEELTE
Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

6

6

Toegepaste chemie

6

6

Toegepaste fysica

5

5

Toegepaste biologie

3

3

Totaal

34

34

BSO

Organisatiehulp

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING
Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken (P.A.V.)

4

4

Frans

1

1

Engels

1

1

SPECIFIEK GEDEELTE: ORGANISATIEHULP
Logistiek zorg

5

5

Logistiek voeding

7

7

Stages

10

10

Totaal

32

32