0

Leonardo College biedt aan

2e graad

De studierichting die je gekozen hebt in de eerste graad liet vaak nog veel opties open. Die eerste graad heeft vooral een brugfunctie naar de tweede graad. De keuzes die je vanaf nu maakt, hebben meestal een grotere impact op je verdere studiecarrière en latere loopbaan.

Wat zijn jouw ambities, en hoe kan je die waarmaken? We willen je helpen die vragen te beantwoorden. Bij elke studierichting geven we aan welke persoonlijkheids-kenmerken je nodig hebt om een goed resultaat neer te zetten en wat je kan bereiken met de aangeboden leerstof.

Kijk hieronder naar de filmpjes per richting om te ontdekken wat ze te bieden hebben.

Klik op het ‘+’-teken bij de keuzemogelijkheden.

Doelstellingen van de 2de graad

De ‘speeltijd’ is nu echt wel voorbij. De leerstofpakketten worden groter, gemaakte studiekeuzes zijn minder vrijblijvend en meer bepalend voor je toekomst. Doorzettingsvermogen en regelmatig studeren worden belangrijker voor een goed eindresultaat. Maar uiteraard sta je er niet alleen voor! Onze leerkrachten staan voor je klaar met dynamische lesmethodes en aangepaste studie-begeleiding.

Dit mag je verwachten in de 2de graad:

 • we begeleiden je in je groei naar zelfstandigheid
 • je leert planmatig werken (orde, stiptheid)
 • je raakt vertrouwd met een permanente studie-inzet
 • we blijven je motiveren om het beste uit jezelf te halen
 • je leert grotere leerstofgehelen te beheersen
 • je leert jezelf beter kennen en beter kiezen in functie van je persoonlijkheid
 • je leert de voldoening kennen van inspanningen leveren en resultaten halen
 • we bieden je een veelzijdige basisvorming met veel toekomstperspectieven

Kies voor meer.

Stap in ons Leonardo-traject!

Het Leonardo-traject is er speciaal voor jongeren die nog een stapje verder willen gaan. Wil je meer doen met taal, wetenschap, economie, wiskunde, muziek of sport?
Stijg uit boven jezelf en ga het contract aan, zodat je op het einde van je IKSO-loopbaan jouw Leonardo-diploma mag ontvangen.

Wat zijn je keuzemogelijkheden voor de 2de graad?

ASO – doorstroom

Het Leonardo College is vooral een doorstroomschool en biedt in de 2de graad deze studierichtingen aan:

Latijn Economie
Wetenschappen Humane wetenschappen

Wat met wiskunde in de 2de graad?

Het Leonardo College heeft ook een sterke richting voor het TSO:

Ook leerlingen die meer op de arbeidsmarkt gericht zijn kunnen in onze BSO-richting aan de slag:

4 uur of 5 uur wiskunde?

Het lijkt maar een uur, maar inhoudelijk is het verschil groot. De richting met 5 uur wiskunde vereist een grondige beheersing van de stof uit de 1stegraad en een sterke motivatie in het zoeken naar oplossingen. De 5-uurrichting biedt een betere voorbereiding voor de 6 of 8 uur wiskunde in de 3degraad.

Wiskunde 4 uur:

 • basisleerstof
 • minder theorie
 • eenvoudigere oefeningen
 • remediëringstaken

Wiskunde 5 uur:

 • uitgebreide leerstof
 • meer theorie en hoger tempo
 • toepassingen zijn moeilijker
 • uitbreidingsoefeningen

Belangstelling voor Latijn

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben een gemotiveerde leerling.
 • Ik heb een sterk taalgevoel.
 • Ik ben leer- en weetgierig.
 • Ik heb interesse in cultuur.

Welke ambities heb je?

 • Ik ben op zoek naar een gevarieerde literaire richting.
 • Ik wil geschiedkundige en mythologische teksten doorgronden.
 • Ik wil iets opsteken over politieke structuren en in aanraking komen met authentieke teksten (Caesar, Plinius, Ovidius).

Wat is de volgende stap?

Alle richtingen in de 3de graad zijn mogelijk.

Belangstelling voor Economie

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik heb interesse in economie.
 • Ik beschik over een goeie basiskennis talen.
 • Ik heb interesse voor wiskunde (Economie 5 uur wiskunde)
 • Ik vind talen leren tof (Economie 4 uur wiskunde).

Welke ambities heb je?

 • Ik wil een richting waarin ik mijn kennis van moderne talen kan uitdiepen.
 • Ik wil inzicht verwerven in de economische kringloop.
 • Ik wil ontdekken hoe consumenten en producenten zich gedragen.

Wat is de volgende stap?

Vooral richtingen met economie.

Andere richtingen in de 3de graad (behalve Latijn) blijven mogelijk.

Belangstelling voor Wetenschappen

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik heb interesse voor wetenschappen.
 • Ik heb een goede basiskennis wiskunde.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil experimenten uitvoeren in het labo voor biologie, fysica en chemie.
 • Ik wil de theorie geïllustreerd zien in de praktijk.
 • Ik wil de leerstof wetenschappelijk werk verder uitdiepen.

Wat is de volgende stap?

Alle richtingen in de 3de graad zijn mogelijk.

Belangstelling voor Humane Wetenschappen

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben sociaal geëngageerd en ga graag met andere mensen om.
 • De maatschappij boeit mij.
 • Ik ben gemotiveerd om mij in te zetten voor en samen met anderen.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil de aspecten van de mens en samenleving bestuderen, observeren en beschrijven.
 • Ik wil kennismaken met verschillende gedragswetenschappen: psychologie, sociologie …
 • Ik wil meer te weten komen over cultuur, economie, kunst, recht en media.

Wat is de volgende stap?

Humane wetenschappen in de 3de graad.

Belangstelling voor Techniek-Wetenschappen

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik ben erg handig.
 • Ik heb interesse voor wetenschappen en wiskunde.

Welke ambities heb je?

 • Ik wil meer te weten komen over wetenschappen en wiskunde.
 • De theorie van bio, chemie en fysica wil ik toepassen in een laboratorium met een kleine klasgroep.

Wat is de volgende stap?

Techniek-Wetenschappen in de 3de graad.

Belangstelling voor Verzorging-Voeding

Welke talenten en interesses heb je?

 • Ik kan goed omgaan met andere mensen.
 • Ik heb belangstelling voor gezondheid en respect voor mezelf en mijn medemens.
 • Ik heb interesse voor koken en andere huishoudelijke activiteiten.
 • Ik ben graag creatief bezig en heb oog voor hygiëne en kwaliteitszorg.
 • Ik hou ervan om voor andere mensen te zorgen in verschillende situaties.

Welke ambities heb je?

 • Op menselijk vlak wil ik meer te weten komen over gezondheid en welzijn, zelfzorg en zorg voor de andere.
 • Op logistiek vlak wil ik meer leren over maaltijd-, linnen- en interieurzorg.
 • Ik wil beter worden in probleemoplossend denken en handelen.
 • Ik wil mij verdiepen in hygiëne, ergonomie en creativiteit.
 • Ik wil mij voorbereiden op een verdere opleiding gericht op het zorgen voor en ondersteunen van de medemens.

Wat is de volgende stap?

Organisatiehulp

Toelatingsvoorwaarde

Medisch geschikt zijn. Het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen legt dit op omdat je rechtstreeks met voeding(swaren) in contact komt. Dus heb je een dokters-bewijs nodig.

ASO

Economie
(4u wiskunde)

Economie
(5u wiskunde)

Humane
Wetenschappen

Latijn
(4u wiskunde)

Latijn
(5u wiskunde)

Wetenschappen

 

3dejaar

4dejaar

3dejaar

4dejaar

3de jaar

4dejaar

3de jaar

4dejaar

3de jaar

4dejaar

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING
Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Duits

1

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

1

1

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Plastische opvoeding

1

1

1

1

1

1

FUNDAMENTEEL GEDEELTE
Biologie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Chemie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Engels

3

3

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

Frans

5

4

4

4

4

4

4

4

3

3

5

4

Fysica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Wiskunde

4

4

5

5

4

4

4

4

5

5

5

6*

Gedragswetenschappen

3

3

Cultuurwetenschappen

2

2

Economie

4

4

4

4

Latijn

5

5

5

5

Totaal

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

* 5 uur wiskunde en 1 uur informatietechnologie

TSO

Techniek-Wetenschappen

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING
Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Fysica

2

2

Geschiedenis

1

1

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

FUNDAMENTEEL GEDEELTE
Biologie

1

1

Chemie

2

2

Wiskunde*

6

6

Labo: toegepaste bio
toegepaste chemie
toegepaste fysica

1

2

2

1

2

2

Engels

2

2

Frans

3

3

Totaal

32

32

* 5 uur wiskunde aangevuld met 1 extra ondersteuningsuur

BSO

Verzorging-Voeding

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING
Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

P.A.V.

6

6

Frans

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

2

Toegepaste informatica

1

1

STUDIERICHTING 16 uur
Communicatie

3

3

Gezondheid en welzijn

4

4

Maaltijd- en interieurzorg

6

6

Linnen- en interieurzorg

3

3

COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Engels

1

1

Totaal

33

33