Leonardo College stelt voor

Visie

Onze ambitie

Het Leonardo College is een innoverende school, waar leerlingen vol vertrouwen hun talenten volop kunnen ontdekken. Nadruk ligt op het beleven van een veelzijdige wereld. Jongeren kunnen zich gelukkig voelen en het plezier van het leren tovert een glimlach op eenieders gezicht. Met een open geest is er aandacht en respect voor diversiteit.

 

Het college is een verzamelplaats voor verschillende talenten, een plaats waar mensen samen leren, samen ontdekken en samen op zoek gaan naar een betere wereld.

 

Het Leonardo College verbindt traditie en vernieuwing met de nadruk op kwaliteit, duidelijke standaarden en betrouwbaarheid om iedereen die wil leren boven zichzelf te laten uitstijgen.

 

Welkom op onze school waar er in de eerste plaats geleerd wordt, maar we willen dat onze leerlingen zich gelukkig voelen en dat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen, dankzij aandacht voor diversiteit en aangepaste zorg. Wij verwelkomen iedereen op onze school die ambitie heeft om er iets van te maken, om de basis te leggen voor een succesvolle schoolloopbaan, verdere studie en zinvol werk. Racisme en elke vorm van sociale uitsluiting verwerpen wij en geven wij bijgevolg geen plaats op onze school.

 

Wij willen dat elke leerling, begaafd met eigen talenten, maximaal kan leren in een gepaste studierichting, waarbij we iedere keuze als gelijkwaardig beschouwen.

 

Iedereen kan groeien, want…

  • We geloven dat elke leerling wil leren.
  • We geloven dat elke leerling kan leren.
  • We geloven dat elke leerling onbeperkte groeimogelijkheden heeft.
  • We geloven dat goede relaties zorgen voor goede prestaties.
 

Het Leonardo College kiest voor een krachtige leeromgeving met de ambitie om uit te blinken op vele domeinen. We werken elke dag aan een warme school waar iedereen het beste van zichzelf kan geven. Wij bieden onderwijs en in onderwijs is kennis verwerven belangrijk. Daar werken we elke dag aan. De vaardigheden om deze kennis te verwerven en met deze kennis iets te doen, zijn op zijn minst even belangrijk en daar proberen we op te focussen. Met tal van innoverende werkvormen en activerende activiteiten bieden we alle leerlingen de kans om hun talenten en vaardigheden aan te scherpen. Ook voor de cognitief sterk functionerende leerlingen willen wij differentiëren en hen extra uitdagen, extra impulsen geven om te excelleren. Wij bieden aan wat de overheid ons oplegt volgens onze decretale verplichting. Het lesprogramma bestaat uit de realisatie van de goedgekeurde leerplannen en wij doen dat op een ambitieuze manier. Wij bieden aan, maar het is de leerling die evenveel ambitie moet tonen en zelf aan de slag gaan, zelf de inspanning moet leveren om te leren.

 

 

Evaluatie Wij volgen de studievorderingen van onze leerlingen permanent op. Zo trachten we een breed beeld te krijgen van de capaciteiten van elke leerling voor elk vak. We zetten daarbij in op begeleiding en op het leerproces. We trachten door een breed gamma aan gedifferentieerde evaluatievormen een correct beeld te krijgen van onze leerlingen. In de eerste graad zetten we maximaal in op deze gespreide evaluatie. Voor enkele vakken organiseren we een examen in december en eind juni om de leerlingen te leren omgaan met het afleggen van examens. Deze examens wegen niet veel zwaarder door dan een andere grote overhoring en is een onderdeel van het globale cijfer voor dat vak. Gaandeweg zullen onze leerlingen in contact komen met grote hoeveelheden leerstof, hoe examenvragen oplossen, hoe omgaan met bijhorende stress. In de laatste drie leerjaren organiseren we grotere examenperiodes om onze leerlingen klaar te stomen voor het hoger onderwijs. De punten van de wekelijkse evaluaties vormen het dagelijks werk (DW) van de leerling. De punten van de examens (EX) in december en in juni worden apart verrekend. Op deze manier bouwen we samen verder aan de school van de toekomst voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Door deze werkwijze moeten de leerlingen permanent werken en tonen dat ze de leerstof onder de knie hebben, wat een grondiger beheersing ervan tot gevolg zal hebben. We zijn er zeker van dat dit de leerprestaties en schoolloopbaan van al onze leerlingen ten goede zal komen. Het is aan hen om hun eigen invulling te maken van ons project. Zij moeten dag na dag de nodige studie-ijver aan de dag leggen om kleur te geven aan hun ambitie.

 

Leerlingbegeleiding Vanuit onze zorg voor elk leerling proberen wij op onze school een positief leef- en leerklimaat te creëren. We doen dit van onze visie op een brede basiszorg met aandacht voor:

  • Leren en studeren
  • Gedragsmatige begeleiding (conform het schoolreglement en het pedagogisch project)
  • Welbevinden (psychisch en sociaal functioneren)
  • Gezondheid

Onze visie op onderwijs wordt sterk bepaald door de inzichten rond de brede basiszorg voor elke leerling. Daarom is het Leonardo College een school voor jongeren met ambitie, een school voor innovatief katholiek secundair onderwijs.

Onze school een talentschool – Da Vinci

Onze maatschappij heeft talent nodig en op het Leonardo College willen wij alle talenten maximaal ontplooien. Wij dagen jongeren uit om hun talenten aan te wenden voor positieve projecten en ondernemingen. Probleemoplossend denken, innoveren, analyseren, synthetiseren, kritisch denken, … daar werken we aan. Ben je goed in taal, wetenschap, economie, wiskunde, muziek of sport, en wil je graag méér doen met jouw speciale knobbel? Cognitief sterke leerlingen zullen wij extra uitdagen. Met hen gaan we een stapje verder. Bij ons krijg je sowieso via allerlei activiteiten alle kansen om jezelf te overstijgen. Want wie ergens in uitblinkt, vindt makkelijker zijn of haar weg in het leven en heeft alle troeven in handen om uit te groeien tot een sterke persoonlijkheid!

Opvoeden tot verantwoordelijkheid

Gedurende het hele schooljaar willen wij de leerlingen aansporen om mee te bouwen aan een leuke schoolsfeer in een aangename en milieuvriendelijke schoolomgeving en hen laten kennismaken met allerlei boeiende aspecten in onze samenleving. Samen zetten we ons daar een volledig schooljaar voor in! Onderwijs en opvoeding gaan samen. Daarom worden er in de loop van het schooljaar talrijke activiteiten georganiseerd. Een greep uit ons aanbod: Schoolpastoraal Klasgebeden, bezinningen en gebedsvieringen Advents- en vastenwerking Mundiale dagen, vastenvoettochten, … Solidariteitsmaaltijden Vriendschapsweek Studiereizen Hiermee willen we verworven kennis toetsen aan de werkelijkheid Bodemonderzoek in de Helix voor het eerste jaar Frans oefenen in Rijsel of Wallonië De aardrijkskundeles in het echt gaan bekijken in de Ardennen Ieper: WO I wordt plots heel tastbaar Grote reizen Skivakantie in de Italiaanse Alpen voor iedereen Bergkamp in Noord-Italië – Aosta voor de derdejaars Taalkamp in York voor de vierdejaars Parijs ontdekken in het vijfde jaar Culturele reis tijdens de paasvakantie voor de zesdejaars Culturele activiteiten Muziek- en toneelvoorstellingen bijwonen Films bekijken Zelf optreden in toneel en muzikale avond Website van Leonardo College maken Sportactiviteiten Inoefenen van allerlei sporten in onze ruime sporthal Middagsport Jaarlijkse sportdag

Think different.