IKSO doorgelicht

Inspectie op IKSO

IKSO doorloopt uitstekende doorlichtingsweek

Een 7-koppig inspectieteam van de Vlaamse overheid kampeerde gedurende een volle week op IKSO. Het was een intensieve week waarin heel veel gesprekken werden gevoerd met de directie, het beleidsteam, de leerkrachten, leerlingen en ouders. De inspecteurs beten zich vast in alle dossiers en maakten een vrij gedetailleerde foto van IKSO.

doorlichting

Directeur Nico Van den Borre:Het inspectieteam ging niet over 1 nacht ijs. Ze bekeken onnoemelijk veel documenten, spraken met heel veel mensen en spendeerden vele uren per dag op onze school. Dat is ook kwaliteit!

 

 

De synthese van het ontwerpverslag van de inspectie kreeg het beleidsteam op het einde van de week mondeling toegelicht en de school is hier bijzonder blij mee. Adjunct-directeur Bruno Bronselaer: “We hebben 10 jaar keihard gewerkt om te staan waar we nu staan en dat mag gezien worden. We zijn een school met een uniek project, een bijzondere mix van een kwaliteitsvolle en kennisgerichte aanpak met een zorgzame en leerlinggerichte insteek.” Globaal genomen kreeg IKSO een zeer goede beoordeling. Dat zei de teambegeleidster ook letterlijk: “U heeft een mooi rapport“.

 

 

De inspectie had lovende woorden voor de sterke visie van de school en de mooie manier waarop die visie vertaald wordt in een duidelijke missie met een hart voor leerlingen. Ze gaven een pluim voor het strategisch beleid en de manier waarop de school georganiseerd is. De leerlingbegeleiding kwam prima uit de verf. Het werk en het engagement van de cel leerlingbegeleiding kreeg goede punten. Alles wat te maken heeft met veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne kreeg een uitstekende beoordeling. De communicatie van de school staat volgens de doorlichting op een hoog niveau. Rekening houdend met de context levert IKSO kwaliteit, ligt de lat hoog en presteren de leerlingen prima. Het beleidsteam als motor van het schoolbeleid kreeg een sterke waardering. De vakgroepen kregen een gunstige beoordeling. De vakgroep Engels kreeg van de doorlichting een uitzonderlijk goede score. Zij presteren boven de verwachting. De vakgroep Nederlands leunt aan tegen deze hoge score.

 

 

Adjunct-directeur Joost Delcourt:Het is heel fijn om te horen dat een vakgroep van onze school al op zo’n hoog niveau presteert. De leerlingen kunnen daar alleen maar beter van worden.”

Volgens de inspecteurs verliepen de gesprekken met de leerlingen en de ouders uitstekend en was er ook daar eensgezindheid: “IKSO is een school met een unieke visie, met uitzonderlijke aandacht voor elke leerling.” De tips en werkpunten die uit deze gesprekken naar boven kwamen, zal de school ter harte nemen en aanpakken.

 

 

Deze doorlichtingsweek bewijst wat de school al wist uit andere onderzoeken. In het voorjaar van 2018 nam IKSO deel aan het hoofdonderzoek van PISA. Er werden testen uitgevoerd rond leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. Op de drie domeinen scoorden de leerlingen ruim boven het Vlaams gemiddelde.

Als we ons eigen outputdossier analyseren, nl. de resultaten van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs, dan scoren we ook daar prima. Onze cijfers liggen boven of op het Vlaams gemiddelde voor al onze studierichtingen,” voegt de directeur er nog aan toe.

 

Voor wie er nog aan twijfelt: IKSO is een topschool met kwaliteit, waar de lat hoog ligt en met uitstekende resultaten. Dat alles in een warm kader met een hart voor elke leerling.

Op het officiële verslag van de doorlichting is het nog even wachten.