Leonardo college

Nieuws van oud-leerlingen

Oud-leerlinge is doctor in de rechten

Lynn De schrijver studeerde af aan het toenmalige IKSO, het huidige Leonardo College, in 2007 in de richting Latijn-wiskunde. Nadien studeerde ze aan de UGent rechten, gevolgd door nog een extra master in het notariaat. Daarna werkte ze aan de universiteit als assistente in het vakgebied Personen- en Familierecht. Ze gaf af en toe les, begeleidde studenten bij oefeningen en bachelor- en masterproeven en schreef aan haar doctoraat en andere wetenschappelijke publicaties. Vorige maand werd ze PhD!

 

Lynn werkte haar humaniora af bij ons in Denderleeuw. Ze was een schitterende leerlinge en de leerkrachten kijken met veel warmte terug op haar periode op onze schoolbanken. Op 4 september 2020 verdedigde Lynn met succes haar doctoraat “Evaluatie en toekomstperspectieven van de wettelijke samenwoning”. Sinds die dag mag ze zichzelf doctor in de rechten (PhD) noemen: de hoogste titel die je aan een universiteit kan behalen.

Lynn zet in haar doctoraat de wettelijke samenwoning centraal: “Het is een van de drie manieren waarop je in België met iemand kan samenwonen. De andere twee zijn het huwelijk en de feitelijke samenwoning.Wanneer je samenwoont en vooral wanneer de samenwoning eindigt, kunnen tal van problemen opduiken. Het recht moet zorgen voor oplossingen voor die problemen, maar bij de wettelijke samenwoning ontbreken die oplossingen vaak of schieten ze tekort.”

Lynn De schrijver werd doctor in de rechten

Nochtans heeft onze doctor tijdens haar onderzoek vastgesteld dat de wettelijke samenwoning heel populair blijft: de laatste jaren ongeveer even populair als het huwelijk. Volgens Lynn denken mensen vaak dat er weinig verschillen zijn tussen de wettelijke samenwoning en het huwelijk, maar zij nuanceert dat. Als wettelijk samenwonende ben je veel minder goed beschermd bij een relatiebreuk of wanneer je partner overlijdt.

In mijn doctoraat heb ik alle knelpunten in de huidige regeling blootgelegd. Mijn conclusie is dat de wettelijke samenwoning moet blijven bestaan, maar dat zij de partners meer rechtsbescherming moet bieden. Zo pleit ik voor een groter erfrecht voor de langstlevende partner. Daarnaast moet iedereen vrij blijven om in een overeenkomst eigen afspraken te maken. Tot slot is er nood aan betere informatie over de verschillende samenlevingsvormen. Dat begint volgens mij in het middelbaar onderwijs, waar iedereen hierover de basis zou moeten leren.”

Lynn was een voorbeeldige leerlinge, een uitmuntende studente en ze bouwt nu op een mooie manier verder aan haar carrière. We zijn heel trots op Lynn en we wensen haar nog heel veel succes in haar verdere loopbaan!