Leonardo college

Nieuws van oud-leerlingen

Oud-leerlinge is doctor in de geologie

Nore Praet verdedigde haar PhD thesis met groot succes op 11 september 2020

Nore Praet studeerde af aan het toenmalige IKSO, het huidige Leonardo College. Nadien trok ze naar de UGent en ze deed het daar schitterend. Onlangs werd ze gepromoveerd tot PhD!

Nore volgde bij ons de richting Latijn-Wetenschappen en studeerde af in 2008. Nadien trok ze naar de UGent om de richting Geologie aan te vatten. Na een half jaartje in Zürich te studeren zwaaide ze in 2013 af met de prijs Valère Billet en kon ze meteen beginnen aan haar doctoraatstudie. Op die manier bouwde ze een indrukwekkend cv uit. Onderzoek en conferenties brachten haar naar Indonesië, Zwitserland, Frankrijk, Alaska, Malawi, China, Duitsland en Canada. Ze heeft daarnaast ook al heel wat wetenschappelijke publicaties op haar naam.

In september verdedigde Nore haar doctoraatstudie aan de Gentse universiteit: “Ik heb aan de hand van meersedimenten een aardbevingsgeschiedenis in Alaska kunnen reconstrueren voor de laatste twee millennia. Dit is nuttig omdat we op die manier beter kunnen inschatten wanneer toekomstige aardbevingen kunnen toeslaan.” Dat is het voorwerp van haar doctoraat: Towards the construction of a lacustrine paleoseismic record in south-central Alaska: a trembling tale of landslides and turbidites.

Sinds oktober 2019 werkt Nore bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende: “Ik werk op een onderzoeksproject waarbij we met behulp van sonar- en satellietdata de troebelheid van de Noordzee onderzoeken. Dit is belangrijk want partikels in de waterkolom beïnvloeden de waterkwaliteit en mogelijk ook de fauna en flora in zee.

Nore was een uitstekende leerlinge op onze school. Ze was ook een geëngageerde leerlinge die graag deelnam aan allerlei activiteiten. Nadien is ze ook een uitmuntende studente aan de universiteit gebleken. We zijn heel trots op de carrière die Nore tot nu toe al heeft uitgebouwd. We wensen haar nog heel veel succes in haar verdere loopbaan!