Leonardo College = samenwerken

Een blik op de echte wereld

Wat doe jij na het 6de leerjaar? Starten op het Leonardo College natuurlijk!

Leonardo Da Vinci was een rolmodel voor al wie wil leren. Hij had een niet-aflatende honger naar kennis en hij was een van de meest veelzijdige personen ooit, pionier voor de moderne wereld. Zijn creativiteit kende geen grenzen en hij had een vooruitziende blik op het vlak van wetenschap , kunst en techniek. Hij vond uit, ontwierp, creëerde, schreef, onderzocht, schilderde, studeerde, componeerde en filosofeerde.

“The noblest pleasure is the joy of understanding.” (Leonardo Da Vinci)

Het Leonardo College is een goede keuze voor jou.

Onze missie is om jou als leerling maximaal te laten leren. Het vraagt heel wat inspanning van jou om alle leerstof te verwerken. Daarvoor creëren we een zo krachtig mogelijke leeromgeving. Het Leonardo College kiest duidelijk niet voor homogene of heterogene klasgroepen, want dat is geen prioriteit. Wij focussen niet op het samenstellen van klasgroepen en het in hokjes plaatsen van mensen, maar wij focussen op jou en jouw kwaliteiten! We kijken eerst naar onze eigen aanpak, onze eigen manier van lesgeven. Daarom kiezen wij voor gepaste en effectieve werkvormen om jouw leren te maximaliseren en we doen dit evidence-based, op basis van wetenschappelijk onderzoek.

“Geen homogene groepen op het Leonardo College, want de maatschappij bestaat ook niet uit homogene eenheidsworst.”

Binnenkort, als leerling van in het 1ste jaar middelbaar onderwijs heb je net de schoolbanken van de lagere school achter jou gelaten.  Je hebt al heel wat kennis kunnen vergaren, maar je bent nog zoekende. Je maakt een eerste keuze tussen Moderne of Latijn (Moderne of Klassieke ambitie) of je gaat naar de B-stroom (Praktische ambitie). Die eerste keuze is nog niet bepalend voor je verdere carrière. Vanuit ons geloof in jongeren, vanuit ons geloof in een growth mindset gaan we ervan uit dat jouw competenties nog zullen groeien en dat je als mens nog veel zal veranderen en binnen onze school je eigen weg zal vinden.

Daarom vermijden we om jonge kinderen al snel in al teveel hokjes te plaatsen, zeker op een moment dat ze nog in volle ontwikkeling zijn. We laten ze kennis maken met de veelzijdige wereld. Jongeren hebben nood aan een ruim perspectief en een divers palet van vrienden en kennissen.

Als we het hebben over leren is het samenstellen van homogene groepen in onderwijs geen goede zaak. Vanuit onze katholieke inspiratie is het de evidentie zelf dat we leerlingen samenbrengen met verschillende interesses en verschillende kennisniveaus. Daarom maken wij de opdeling Moderne en Klassieke (Latijn) Ambitie, zoals dat ook door de overheid is bepaald. Alle leerlingen met interesse voor Latijn worden in een aparte klasgroep ondergebracht. Alle onderzoek wijst uit dat het samenstellen van heterogene groepen het leren ten goede komt van alle leerlingen, van de sterke en van de zwakke leerlingen. Het nog verder segregeren van leerlingengroepen is nefast voor de algemene ontwikkeling van alle leerlingen.

Wij willen jou klaarstomen voor de maatschappij van morgen en daarom zette wij in op activerende lessen en samen leren. Hier mikken we op het ‘samen’ -gevoel: samen actief leren via coöperatieve leerstrategieën. Elk onderwerp krijgt extra dimensies als we interactie integreren. De voordelen van samen leren zijn legio. Door te leren via interactieve en coöperatieve werkvormen komen uiteenlopende perspectieven aan bod. Zo kun je leren van elkaar en samen kennis opbouwen. Aan hogescholen en universiteiten wordt er ook meer en meer samengewerkt, want dat is wat je later in het ‘echte’ leven ook zal moeten doen. Daarom stellen we bewust groepen samen om de heterogeniteit aan perspectieven in de groepen te verhogen. Zo zorgen we ervoor dat jij als leerling alle kansen krijgt om van elkaar te leren, om van gedachten te wisselen en om je eigen wereldbeeld verruimen.

Op het Leonardo College moet er heel wat leerstof worden verwerkt en daarom stimuleren we het leren van elkaar en maximaliseren we de interactie omdat iedereen daar beter van wordt. Dat kan alleen in een krachtige leeromgeving met een veilig en positief klasklimaat en betekenisvolle lessen die de blik op de wereld verruimen.