Leonardo college

Nieuws van oud-leerlingen

Oud-leerlinge Lore De Kock is doctorandus

 Lore verdedigde haar doctoraatsonderzoek met groot succes op 2 september 2021. Een uitstekende prestatie! Lore studeerde in 2011 af aan het IKSO, het huidige Leonardo College in de richting Latijn-Wetenschappen. Nadien trok ze naar de KU Leuven en ze deed het daar schitterend. Onlangs werd ze gepromoveerd tot PhD!

Lore De Kock volgde bij ons de richting Latijn-Wetenschappen en studeerde af in 2011. Nadien trok ze naar de KU Leuven om zich verder te verdiepen in de biomedische wetenschappen. Na een Bachelor Biologie werd ze Master in de Moleculaire en Fysiologische biologie. Ze deed er ook nog een postgraduaat bij in Strategisch Management van de farmaceutische sector. Lore is een schitterende studente en zeer ambitieus.

  

Lore is gebeten door onderzoek en wou nog een stap verder gaan. Na jaren onderzoek verdedigde Lore begin september haar doctoraatstudie aan de Leuvense universiteit: “Mijn doctoraatsonderzoek had als doel meer inzicht te krijgen in megakaryopoïese en erytropoïese, de processen waarbij hematopoïetische stamcellen in het beenmerg differentiëren tot respectievelijk megakaryocyten (die bloedplaatjes produceren) en rode bloedcellen. Ons doel was om nieuwe genen te identificeren en te onderzoeken die deze differentiatieprocessen reguleren, door patiënten met erfelijke trombocytopenie (abnormaal lage bloedplaatjes in het bloed) en erfelijke anemie (abnormaal lage rode bloedcellen in het bloed) te bestuderen.”

 

Lore deed in Leuven 4 jaar onderzoek naar zeldzame, erfelijke bloedingsstoornissen en bloedarmoede.

 

 

Lore was een uitstekende leerlinge op onze school. Het logische gevolg was dat ze ook een uitmuntende studente aan de universiteit werd. Keihard werk werpt altijd zijn vruchten af. Dat is ook ons motto op het Leonardo College. We zijn heel trots op Lore en laat haar prestatie een bron van inspiratie zijn voor iedereen. We wensen haar nog heel veel succes in haar verdere loopbaan!