Leonardo College tekent

Tekentalent

Tekening van de maand

De eerste tekening van de maand van dit schooljaar kwam van Silke D’Hoker uit 5WW. Haar hobby is tekenen en ze tekent al van toen ze 10 jaar oud was. Silke heeft twee jaar tekenacademie gevolgd en volgt nu tekenlessen bij een vrouw die tekent voor het plezier. De tekening die ze ons doorstuurde tekende ze voor haar meter. Ze tekende dit hertje omdat haar meter haar dat vroeg. Ze tekent vooral op papier, maar probeert af en toe wel eens digitaal te tekenen.