Leonardo tegen oorlog

Geen oorlog

Tegen oorlog in de wereld

Het Leonardo College kant zich tegen elke vorm van geweld en agressie. Kleine en grote oorlogen, we veroordelen ze allemaal en we roepen iedereen op om conflicten en discussies uit te praten. Geweldloosheid, dat is wat wij uitdragen, elke dag opnieuw.

Oorlog in Oekraïne

De Oekraïense katholieke parochie uit Gent verzorgt regelmatig een transport van hoognodige goederen naar Oekraïne en bedeelt via haar eigen kanalen waar nodig, zonder onderscheid van geloof of huidskleur.  Enkele leerlingen en oud-leerlingen van het Leonardo College hadden in Aalst een ontmoeting met vader Ivan, Oekraïens priester werkzaam in Gent, en een Oekraïens gezin woonachtig in Leuven, in het kader van het maandelijks Taizé-gebedsmoment voor jongeren. Er werd op school een inzamelactie voor Oekraïne opgezet door de pastorale werkgroep en onder impuls van leerkracht D. Baeyens. De ingezamelde goederen voor Oekraïne werden geleverd. Nog deze week worden ze naar Oekraïne gebracht. Hartelijk dank voor de bijdrage van iedereen!

 

Oorlog in Afghanistan

Moeders voor Vrede/Mothers for Peace Belgium zet zich in voor vrouwenrechten en probeert toekomstperspectieven te geven aan vrouwen die slachtoffer zijn van conflicten en geweld. In 2002 ging Moeders voor Vrede aan de slag in Afghanistan, een land dat werd verscheurd door oorlog en waar vrouwenrechten bijna onbestaande zijn.

Moeders voor Vrede startte een buddywerking op om Afghaanse vrouwen te begeleiden. Als buddy neem je de leiding tijdens het verhuistraject: dit gaat van het zoeken naar de nodige meubels en klein gerief tot het coördineren van de verhuis zelf, en het begeleiden met alle papierwerk.

Leerkracht M. Deneve en haar partner D. Dendooven staan als buddy een van de families bij. Zij begeleiden Hania Hossaini. Hania is in augustus naar België gevlucht samen met haar moeder en jongere broertje en zusje. Haar vader was enkele maanden voordien overleden aan kanker. Het gezin werd tot begin oktober opgevangen in Ieper waarna ze naar een Fedasilcentrum in Sint-Truiden moesten verhuizen. Begin dit jaar mochten ze verhuizen naar een LOI woning in Hoeselt. En half maart komen ze nu terug naar Ieper. Hania is meerderjarig en wil hier graag zelfstandig wonen.