Leonardo in het verleden

Uitstap zesdes Dossin en Breendonk

Breendonk en Dossinkazerne

Maandag 13 november zijn de zesdejaars naar de Dossinkazerne en naar het fort van Breendonk geweest. Uit onze geschiedenis trekken we lessen voor de toekomst en daarom trokken we allemaal samen naar Mechelen en Breendonk.

We gingen eerst naar de Dossinkazerne. Toen we daar aankwamen konden we luisteren en kijken naar een film over de Duitsers en de Joden. We werden al meteen geconfronteerd met heftige beelden. Daarna werden we door een gids rondgeleid in het museum. Hij nam je echt mee in de wereld van toen en het was heel interessant om naar hem/haar te luisteren.

Een van de gidsen vertelde over zijn papa die midden in deze situatie zat en er dus alles over wist. Zo werd het voor ons ook duidelijker om het allemaal te begrijpen. Na het museum mochten we even vrij in Mechelen om iets te gaan eten. Daarna was het tijd om door te gaan naar het fort van Breendonk.

Door het hele slechte weer zijn we meteen naar binnen moeten gaan. Daar kregen we te maken met alle namen van de gevangen die jammer genoeg hebben vastgezeten in het fort. We zagen ook allemaal kleine kamertjes waar ze met 48 mensen in sliepen. Daar kon je ook luisteren naar verhalen van de mensen die daar hebben gelegen: hun bedjes lichtten op en terwijl speelde hun verhaal af. We werden ook meegenomen naar de folterkamer: daar werden we geconfronteerd met gruwelijke taferelen, bv. de manier waarop ze de gevangenen aanpakten en dwongen om de waarheid te vertellen. Er was ook een kamer met allemaal kleine isoleercellen. In die cellen werden de gevangenen heel lang opgesloten en zelfs vergeten waardoor ze stierven van de honger.

Het was een zeer leerrijke uitstap met heftige en choquerende beelden, maar zo werd het ook interessant om te volgen en helemaal in het verleden te kruipen. Dit is een mooie aanvulling op onze lessen geschiedenis.